Organizácia zájazdu Londýn & Oxford & Paríž

ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová

Oznam
Organizácia zájazdu s agentúrou ČEKAN TOUR

Londýn & Oxford & Paríž,

ktorý sa uskutoční v termíne 20. – 26.5.2019

POZOR!!!

Je potrebné vyplniť záväznú objednávku

pre dieťa alebo dospelého

a uhradiť prvú splátku (100 €) najneskôr do 9.1.2019

Bližšie informácie poskytneme:

mailom na cemcici@gmail.com alebo na č.t. 0918 681 917

Čítaj viac