Oznámenie o udelení voľna podľa § 150 ods. 5 školského zákona

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. § 3 ods. 10, Vám oznamujem, že na základe rozhodnutia riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Školská 1575, Hriňová zo dňa 27.11.2017, bude dňa 22.12.2017 ( piatok ) udelené žiakom voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

Zároveň Vám oznamujeme, že z uvedeného dôvodu nebude v prevádzke ani materská škola ,školský klub detí a školská jedáleň..

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 08.01.2018.

Mgr. Ernília Trebulová
riaditel’ka ZŠ s MŠ

MIKULÁŠSKA VESELICA

6. december sme strávili sviatočne – v MsKS Hriňová sme absolvovali celoškolskú akciu, na ktorej sa predviedli žiaci našej školy v rôznych scénkach, hudobných a tanečných číslach.
Veselicu moderovali piatačikovia Margaréta Fabriková a Filip Lašák, básne a vinše recitovali Nika Oláhová, Danielka Korená, žiaci 1.A a 4.A triedy. Spievali nám Nikolka Melicherová (4.B), Sárka Kamenská (2.A), Barborka Báťková (3.A), Lívia Falušová (8.A), Svetlana Fabriková (9.B), ktorých sprevádzali pán učiteľ Dušan Dymo a pán učiteľ Anton Trebuľa a tiež Bianka Sujová (9.A).
Tancovali nám žiaci  1.B, 2.B, Miška Jacenková (8.A), Saskia Šlajferčíková (6.B), Viktória Gondová (8.B).
Na husliach hrala Gabika Kmeťová (2.A), na klavíri Adriana  Oláhová (7.A), spievala Alexandra Krnáčová (6.B), Paulína Malatincová a Viktória Borodáčová (5.A).
Kapelu vytvorila aj 8.A – na gitare hral Kamil Záslav, na husliach Samuel Suja, sprevádzali speváčku Líviu Falušovú a vokalistky Michaelu Strakovú, Stelu Šufliarsku a  Kvetoslavu Krnáčovú.
Scénky nám predviedli žiaci 4.B, 5.B, 6.B, 7.B.
Zabavili sme sa, zasmiali, zatlieskali účinkujúcim. Videá z predstavení uvidíte čoskoro na stránke.